اثرات وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

اثرات وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

آشناشدن دانش آموزان و محصلین با هرکدام از نعمت های طبیعی  خدادادی،خیلی زیاد و بهتراز هر نوع وسیله کمک آموزشی امروزی می باشد.

مقدمه:در حال حاضر کلیه افراد جامعه این موضوع را می دانند که کلیه تغییرات و ابداع ها و نوآوریهای  آموزشی در هر جامعه مدیون تجربه ها و نتیجه تحقیقات علمی و عملی از سمت دانشمندان و صاحبنظران در زمین علوم اجتماعی و علوم تربیتی می باشد.در این بین مدرسه پراهمیت ترین جایگاه و و ارزشمندترین مکانی است که می توان تمامی تجربه ها و نتایج علمی هر کدام از اندیشمندان و معلمان که به نوعی جامعه بشری نقش داشته اند را به مرحله ارزشیابی و آزمایش  قرار داد.بدون تردید در همه نظامهای آموزشی ، ابتدایی،راهنمایی و متوسطه نقش معلم بسیار پر رنگ و کلیدی می باشد   و نگاه پرامید هر دانش آموز و یا حتی جامعه از هر سمت او می باشد .جامعه بشری هرنوع تغییر و پیشرفت علمی و یا حتی معنوی خود را از دیدگاه و سعی و تلاش معلمان خواهند دید.

یادگیری و یادگرفتن یک موضوع  خیلی پیچیده است  ولازمه آن دخل و تصرف علل مختلف بوده و هنگامی رخ می دهد که این تمامی علل در کنار هم  و به صورت یکجا باشند.یادگیرفتن در محیط کلاس درس به شکلی خاص شامل اهمیت ویژه و همچنین حساسیت بالایی است.در سر کلاس درس هم یک سری عوامل اصلی  در چرخه یادگیری دخالت دارند که از جمله این موارد :وضعیت جسمی بدونی ،روحی رونی ،سطح علمی و شخصیت خود معلم،محتواها و منابع آموزشی ارائه شده ،قوانین و مقررات آموزشی ،فضای آموزشی و وسایل کمک آموزشی تمامی این موارد یا شده در یادگیری بسیار نقش اساسی ایفا می کنند.

در میان تمامی عوامل یاد شده  وسیله های کمک آموزشی چه از نظرتئوری و  چه عملی که با هم هماهنگ می باشند از جایگاه خاصی برخوردارند.یهره بردن از وسایل کمک آموزشی به وسیله معلمان در طول مدت تدریس،سبب می شود که هر مطلب طرح شده در ساختن دانش آموز و آشنایی با نوع رفتار و یادگیری موثر باشد با بیان بهتر می توان گفت که دانش آموز به یادگیری معنی دار نائل میگردد.اما در نهایت تاسف بهره وری منظم و اساسی از وسایل کمک آموزشی با هر عنوانی در مدرسه به دست فراموشی سپرده گردیده و خیلی مواقع عدم به موقع در استفاده از وسایل کمک آموزشی را بهانه ای تحت عنوان کمبود زمان و در دست نبودن وسایل آموزشی  توجیه می شود.بهره بردن از وسایل کمک آموزشی سبب تحرک بالا و پویایی و شوق یادگیری بین دانش آموزان و ایجاد رقابت در نظام آموزشی می گردد.

اثرات وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

دلایل استفاده از وسایل کمک آموزشی

الف) عوامل بغرنج و مشکل های آموزشی همانند: زیاد شدن روزانه افرادی که نیاز به تعلیم دارند و همچنین منفجر شدن روز افزون دانش بشر و به روزشدن فناوری آموزشی

ب) نقش حواس در یادگیری با علل زیر در ارتباط است:

۷۵%یادگیری از روش حس بینایی و دیدن اتفاق می افتد  ، ۱۳%از راه حس شنوایی،۶%از روش حس لامسه،۳%از طریق حس بویایی،۳%از راه حس چشایی شکل    می پذیرد.

نقش وسایل کمک آموزشی مواد در امر تدریس میزان جلب دقت و علاقه مندی فراگیر در تسریع یادگیری ،تاثیر گذارپایدار خواهد کرد.تجربه های دیدنی و واقعی که به دانش آموز نشان داده می شود،نقش مهمی در گسترش و رشد ذهنی دانش آموزان خواهد داشت وهمینطور پایه های مورد نیاز را جهت یادگیری به صورت گام به گام و کامل مهیا می کند.به هم پیوسته بودن  افکار را در چرخه یادگیری مهیا کرده و تمامی شرایط را جهت فکر کردن و ساختن معانی و مفاهیم و بالا بردن یادگیری آماده می کند.

اثرات وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

مزایای استفاده از وسایل کمک آموزشی

۱-راه حل درست جهت درس دادن  و ارزیابی را اماده کرده و اعتماد بنفس معلمان را نیز زیاد می کند.

۲-نقش موثری در کیفیت و کمیت آموزش و افزایش آن خواهد داشت.

۳-در رسیدن و دست یافتن به نتیجه های سریع و فوری آموزشی به شدت کمک می کند.

۴-این امکان را فراهم میکند تا دانش آموز به راحتی به استعدادها و قابلیت های فردی خود دست یابد.

۵-آموزش ارائه شده همراه با رقابت زیاد بوده که اگر عملی شود تحول را در یادگیری دانش آموز می سازد.

۶-باعث می شود تا دانش آموز کمتر احساس خستگی جسمی و ذهنی کند.

۷-باعث ایجاد تنوع در آموزش و یادگیری می گردد.

۸-ماندگاری آموزشی و یادگیری دائم را به همراه دارد.

۹-میزان اطلاعات و یادگیری دانش آموز را گسترده می کند.

۱۰-روش و راههای مناسب در خواندن و یادگیری برای دانش آموز می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.