از واکنش پذیری عناصر موجود در جدول تناوبی چه می دانید؟

از واکنش پذیری عناصر موجود در جدول تناوبی چه می دانید؟

عوامل زیادی دست به دست هم داده اند تا واکنش پذیری عنصرها در جدول تناوبی صورت گیرد که از جمله این عومل می توان به ویژگی و ،خصوصیات و خواص این عناصر یاد کرد.اگر به درس علوم پایه یازدهم مراجعه شود خواهید دید که به این مسئله اساسی اشاره و همه شما تا حدود زیادی آن را می شناسید.

چیزی که در اینجا لازم است بدانید تمایل اتم ها به واکنش پذیری برای ترکیب شدن به همدیگر بستگی دارد و باز این مسئله نیز به الکترون های موجود در لایه ظرفیت عناصر بستگی دارد.کلیه عناصر برای اینکه به آرایش الکترونی برسند با گازهای نجیب و با همدیگر واکنش نشان میدهند.این قاعده و قانونی که مطرح شد به هشت تایی یا اوکتت معروف است که برای عنصرهای گروه اصلی جدول تناوبی طرح شده که با کمک به آن می شود میل عنصرها به واکنش پذیری را مشخص نمود.

با توجه به این قاعده وقانون اتم ها با به اشتراک گذاری و تبادل الکترون میتوانند لایه اخر خود را تکمیل و از این طریق بتوانند آرایش الکترونی گاز نجیب مورد نظر قبل یا بعد ز خود برسند .که در ادامه این مطلب توضیحات بیشتری در همین زمینه ارائه خواهد شد.

واکنش پذیری گازهای نجیب

یکی از دلایلی که گازهای نجیب تمایلی برای انجام واکنش شیمیایی ندارند در این است که تعداد الکترونهای لایه ظرفیت آنها کامل می باشد و همین علت باعث می شو که آنها را گاز بی اثر نیز بخوانند.

از واکنش پذیری عناصر موجود در جدول تناوبی چه می دانید؟

واکنش پذیری فلزات

بر طبق قاعده اوکتت یا هشتایی  که با ازدست داده شدن الکترون آخرین لایه به آرایش مورد نظر گاز نجیب پیش از خود رسیده و بعد از آن به یون مثبت یا کاتد تغییر می کند.فلزات قلیایی جر واکنش پذیریترین فلزات  در جدول تناوبی بوده چون اخرین لایه آنها فقط یک الکترون داشته که با از دست دادن آرایش اتمی آنها نیز کامل می شود.

از فلزاتی گه در واکنش پذیری رتبه دوم را به خود اختصاص داده است می توان به فلزات قلیایی خاکی اشاره کرد.این عناصر برخلاف فلزات قلیایی که فقط لایه اخر آنها تک الکترون بود لایه اخرشان دو الکترون دارد که به راحتی و با از دست دادن هرکدام از آنها به آرایش گاز نجیب قبلی خود می رسند که بعنوان مثال می توان از منیزم که میتواند به آرایش گاز نئون برسد یاد کرد.

با توجه به مطالب گفته شده در این مقاله می توان به این نتیجه رسید که فلزات قلیایی به نسبت فلزات قلیایی خاکی واکنش پذیری بیشتری داشته اند به این دلیل که آنها با از دست دادن یک لایه اخر الکترون به آرایش گاز نجیب مورد نظر خود خواهند رسید.

یادآوری می شود که به هر میزان شعاع فلزات یاد شده بزرگتر باشند واکنش پذیری آنها خیلی زیادتر خواهد بود به این دلیل که فاصله هسته و لایه اخر به دلیل جاذبه ضعیف الکترون ها زیاد بوده و به همین خاطر به راحتی الکترون ها را از دست می دهند.اگر به جدول تناوبی نگاه کنید متوجه خواهید شد از قسمت بالا تا پایین شعاع اتم ها بیشتر و در نتیجه به همان میزان واکنش پذیری عناصر بیشتر خواهد شد.

واکنش پذیری نافلزات

در مقابل با مسئله بالا و فلزات باید گفت که نافلزات دقیقا برعکس عمل کرده و با به دست آوردن لایه الکترون ظرفیت خود را کامل میکنند.برای هشتایی شدن  نافلزات در لایه آخر به یک یادو الکترون نیاز دارند تا از طرق واکنشهای گوناگون دریافت کنند.که در این حالت نافلزات به دریات الکترون یا همان یون منفی که با نام اند نیز شناخته می شود تغییر میابند.

در خاتمه لازم است بگوییم که هر چقدر شعاع اتمی این عنصرها کمتر یاشد واکنش پذیری آنها بالا رفته به این دلیل که فاصله بین هسته تا اخرین لایه کم بوده و جاذبه قدرتمندی روی الکترون ها قرار می گیرد.بعنوان مثال میتوان واکنش پذیری فلوئور از کلر که زیادتر بوده اما شعاع کمتری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.