تفاوت هدف و آرزو

تفاوت هدف و آرزو

زمانی که شما معنی و متفاوت بودن دو واژه هدف و آرزو رابدانید و از همدیگر تشخیص بدهید آن وقت است که خواهید فهمید در وجودتان دقیقا چه چیزی نهفته است؟

هریک از اشخاص و افراد مناسب با مکانی که زندگی میکنند و با توجه به شرایط اجتماعی که دارند علایق خود را نشان می دهند و یک مسیر درست را برای ادامه زندگی انتخاب می کنند و انتها می رسانند و به نقطه ای که در آن احساس خوبی دارند هدف گفته می شود.
ولی حقیقت در ذهن هرکس متفاوت است که آیا توانسته است خواسته ومسیر زندگی را صورتی که هدف درونش خواسته هدایت یا پرورش دهد یا فقط در حد یک آرزو بوده است؟

تفاوت هدف و آرزو

حالا چیزی که اینجا برای شما دوست عزیزم مطرح هست این است که چقدر برای رسیدن اون خواسته درونیت که نهفته است و همیشه ذهن نا خودآگاهت باهاش درگیر هست و مدام در حال یاد آوری تلاش کردی؟چقدر سعی کردی وبا خودت تکرار کردی؟ و یا ممکن است فقط تو منزل نشستین و فقط بهش فکر کردین و منتظر یک وقت مناسب بودین و ممکن بوده که خیلی اوقات برای اینکه نمیتونین به دست بیارینش و یا از دست دادین خودتان را سرزنش کرده اید.اگر با این روند پیش رفته اید پس بدانید کاری که شما میکنید و در ذهن پرورش میدهید آرزو اهست که میخواین تبدیل به هدف بشه و این بدون تلاش کردن امکان پذیر نیست.

تفاوت هدف و آرزو

اما هدف باعث ایجاد چه چیزهایی در وجود شم خواهد شد؟

هدف سبب میشود که  شما با همه قدرت سعی و تلاش کنی
هدفسبب می شود که بالشت زیر سر شما خمیازه بکشد  ولی شما سرت را روی آن نگذاری وبه کارت ادامه دهی
هدف باعث شده است که شما همیشه دارای انرژی خیلی زیادی باشید
زمانی که هدف داری ازشکست نمی ترسی بلکه از آن درس عبرت می گیرید.
هدف سبب می شود که هر روز شما موفق تر از روز قبل باشید.

 

تو بهترین و بزرگترین شاهکار برای زندگی خودت هستی پس از همین امروز شروع کن.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.