ماده و انواع آن

در این قسمت از مقاله شما را به صورت خیلی ساده با ماده وانواع آن آشنا م کنیم . در ابتدا تعریفی کوتاه از ماده داشته باشیم.این را بدانید که ماده به سه شکل جامد ،مایع و گاز می باشد.

به هر چیزی که در اطراف ما وجود داشته و دارای حجم جرم باشد ماده می گویند.

انواع ماده یکی دیگر از مواردی است که اگر بدانید یاد گرفتن مباحث برای شما آساتر خواهد بود:

انواع ماده:اجزای سازنده ماده به دو دسته تقسیم می شوند ماده خالص و ماده نا خالص.
تعریف ماده خالص: ماده ای است که اجزای سازنده آن مانند آب و اکسیژن در آن یکسان بماند یا بهتر بگوییم ترکیبات شیمیایی آن در کل فرایند بدون تغییر باشد.

تعریف ماده ناخالص:به مخلوطی از چند عنصر ساده در کنار هم ماده ناخالص گفته می شود.
در ادامه با تعاریفی دیگر از این مبحث آشنا شوید.

ماده و انواع آن

عنصر:شکل خاص از ماده می باشد که امکان اینکه از طریق واکنش شیمیایی بتوان آن را به اجزای ساده تر تقسیم کرد وجود ندارد.با نگاهی کوتاه و مروری مختصر به جدل عناصر تناوبی متوجه می شوید که که تعداد عناصری 118 مور شیمیایی است و جالب تر اینکه 20 در صد از آنها در طبیعت وجود ندارد و به شکل مصنوعی و در آزمایشگاهها تولید و براوری میگردد.ناگفته نماند که از این تعداد 11 مورد در حالت عادی و طبیعی به شکل گاز هستند. 11 مورد مایع و بقیه به شکل جامد می باشند.

ترکیب یکی از موضوعات دیگر در این بحث است که به تعریف آن می پردازیم :عبارت است از یک ماده خالص که اجزای تشکیل دهنده آن اتم های مختلف می باشند . همانند آب،دی اکسید کربن و….

ماده و انواع آن

مطلب را ادامه میدهیم به تعریفی ساده از اتم و ملکول و ذرات سازنده 

اتم: کلیه مواد موجود از ذره ای ریز به نام اتم ساخته می شوند .به کوچکترین و ریزترین  واحد سازنده یک عنصر شیمیایی که خواص خاص خود را دارد اتم گفته می شود.
مولکول:کوچکتری ذره از یک ماده می باشد که بتواند خاصیت ماده را حفظ کند.در تعریفی دیگر از یک ملکول تشکیل شده از دو یا چند اتم و که موفق شده است با پیوند شیمیایی متصل شود.

ذرات سازنده اتم نیز عبارتند از:الکترون که خارج از هسته می باشد.پروتون در درون هسته قرار دارد.نوترون نیز درون هسته قرار دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.