نمایش دادن همه 7 نتیجه

تدريس شيمي كنكور

در اين مبحث شما ميتوانيد به يادگيري آن اطلاعات، تحليل خوبي بر روي موضوعات گوناگون شيمي داشته باشيد.

نمونه سوالات و تورق فصول شيمي يادهم را فرا ميگيريد.

روش مطالعه شيمي كنكور  و بودجه بندي شيمي كنكور

مطالعه اصولي و حرفه اي براي قبولي در كنكور يكي از مهارت هايي است كه هر داوطلبي بايد به آنها مسلط باشد. راهكارهاي جامع مقابله با بدخواني استفاد از تورق سريع است كه در شيمي سا براي شما عزيزان تهيه شده است.

حفظيات شيمي كنكور چند درصد است؟

اكثر مباحث شيمي تحليلي و فرمولي است.